NATtrol™ - Molekylära kontroller från Zeptometrix

NATtrol™ Molekylära Kontroller

NATtrol™ (Nucleic Acid Testing Control) produkter har hög standard för oberoende kvalitetskontrollmaterial inom molekylär testning. NATtrol™ produkter framställs från renade mikroorganismer vilka odlas i antingen cellkultur, mikrobiell kultur, eller isolerad plasma från infekterade individer. NAT kontroller är designade att korta ner tiden mellan infektionstillfället och ett positivt provresultat.

 

Zeptometrix cropped cropped iStock 000015665159small

 Sök kontroller och läs mer här