Cube Dx

UNIK - DETEKTION OCH IDENTIFIERING AV BAKTERIER DIREKT FRÅN HELBLOD (EDTA) inom 3 timmar.
 
Bekräfta sepsisdiagnos UTAN odling/anrikning.
 • Identifiering inom 3 timmar.
 • 87 arter och resistensgener.
 • PCR på öppet PCR-instrument
 • Vid positiv signal för bakterier och/eller svampar; hybridisering med hybcell/Hyborg Dx.
 • Flera installationer gjorda i Europa.

 

Testet är baserat på 3 steg:

1. Förbehandling: GINA

2. PCR: Screening för bakterier (16S rDNA) och svampar (28S rDNA) och resistensgener. Flera typer av cykler kan användas

3. Identifiering: Positiva prover överförs till Hybell-kassetter. Mikroorganismer och resistensgener identifieras och resultat presenteras.

 Cube sepsis ablaufdiagramm EN 04    


 • Resultat på bara 3 timmar!
 • Utbyte av upp till 98 % av mikrobiellt DNA
 • Detektionsgräns (helblod): 20 CFU/mL
 • Klinisk sensitivitet: 74 % och specificitet: 99 %
 • Tidiga och omfattande resultat från 0,5 ml helblod
 • Känslig och parallell identifiering av bakterier, svampar och resistensgener
 • Identifiering av flera patogener/blandinfektioner
 • Enkel hantering, ett optimerat arbetsflöde med 24/7 tillgänglighet och omedelbara resultat

 Cube sepsis EN

Poster: ”Diagnostic value of blood culture independent molecular tests for the diagnosis of bloodstream infections in neutropenic patients with fever”

 

Läs mer här eller kontakta EMM Life Science så berättar vi mer.