Välkommen till EMM Life Science AB

EMM Life Science AB är ett bolag med ett brett utbud av diagnostiska produkter för laboratoriemedicin från CHROMagar, GeneProof, R-Biopharm, Amplex och ZeptoMetrix.

EMM Life Science AB vill arbeta nära användaren för att skapa en stark dialog mellan tillverkare och användare i syfte att utvecklingen av diagnostiska laboratorieprodukter ständigt skall bli bättre och anpassas efter användarens krav och önskemål.

EMM Life Science AB är ett starkt kvalitetsmedvetet företag och valet av agenturprodukter sker efter en omsorgsfull granskning.

EMM Life Science AB arbetar efter en miljöpolicy, där val av administrativt arbetssätt, transporter och emballage följer höga krav på miljömedvetenhet.

EMM Life Science AB följer den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

 

SCAB ISO 9001 Sve RGB