Dispensing Service

EMM Life Science erbjuder dispensering av in-house assayer via Dispensing Service som tillhandahålls av Eurogentec. Läs mer....

Dispensing Service utökar möjligheten att kvalitetssäkra in-house assayer.

Dispensing Service innebär att primers, prober och mastermix, fördispenseras i ett ”ready-to-use” format. Dispenseringen är skräddarsydd för varje användare och möjligheterna är många:

  • Hela 96-plattor/384-plattor/8-strips/4-strips för RotorGene med primer/prober/mastermix färdiga att använda
  • Aliquoter av primer och prober i tex 10 x konc
  • Aliquoter av primer/prober/mastermix i eppendorf rör-använd så många reaktioner som behövs i varje körning
  • + flera alternativ

Fördelarna med Dispensing Service:

  • minskad batch-till batch variation
  • enklare hantering
  • förenklad spårbarhet
  • ökat flöde 
  • höjd kvalité
 Eurogentec bild