Produkter

EMM Life Science AB har en bred produktportfölj med ett stort antal produkter för olika tekniker såsom molekylärbiologiska tester med qPCR, immunobaserade snabbtester och ELISA, IHC, blotting samt odlingstekniker med kromogena substrat.

Amplex snabb och enkel molekylärbiologisk diagnostik av karbapenemasproducerande bakterier.

CHROMagar erbjuder produkter för kromogena substratodlingar.

Eurogentec tillhandahåller dispensing service för in-house assayer.

GeneProof utvecklar molekylärbiologiska qPCR produkter för bland annat Herpesvirusgruppen, Borrelia och Legionella.

NG Biotech Laboratoires producerar högkvalitativa multiplexa snabbtester för konfirmering av antibiotikaresistens och SARS-CoV-2.

R-Biopharm erbjuder qPCR produkter, snabbtester, ELISA och IHC med fokus på gastro- och allergisjukdomar.

ZeptoMetrix NATtrol™- Molekylära kontroller

 

    logo amplex 

               logo egt4

                      logo r biopharm
   
   logo chromagar                  logo geneproof                      Zeptometrix logo2
  

                LOGO horizontal S 1 NG Biotech