Produkter

Efterhand som IVDR implementeras hos våra leverantörer kommer bruksanvisningar och andra dokument att löpande uppdateras, vänligen kontakta oss för senaste versionen av en specifik bruksanvisning.

 

EMM Life Science AB har en bred produktportfölj med ett stort antal produkter för olika tekniker såsom molekylärbiologiska tester med qPCR, immunobaserade snabbtester och ELISA, IHC, blotting samt odlingstekniker med kromogena substrat.

Amplex snabb och enkel molekylärbiologisk diagnostik av karbapenemasproducerande bakterier.

Apacor erbjuder produkter för koncentrering av parasiter från faeces genom sitt unika patenterade filtreringssystem Parasep®.

AusDiagnostics har ett brett utbud av semiautomatiserade molekylära paneler som använder sig av Multiplex-Tandem PCR principen.

Biosynex designar, tillverkar och distribuerar Rapid Diagnostic Tests (RDT).

BOSCH - Vivalytic möjliggör snabba PCR-svar och omfattande syndromtester i ett och samma instrument.

CHROMagar erbjuder produkter för kromogena substratodlingar.

Cube dx ger en unik detektion och identifiering av bakterier och svamp direkt från helblod inom 3 timmar.

Dynex Technologies helautomatiserade system för ELISA, för laboratorier i alla storlekar.

Eurogentec tillhandahåller dispensing service för in-house assayer.

GeneProof utvecklar molekylärbiologiska qPCR produkter för bland annat Herpesvirusgruppen, Borrelia och Legionella.

Giles Scientific BIOMIC V3 använder digital bildbehandling för att automatisera avläsningen och CLSI/EUCAST-tolkningen av kliniska mikrobiologiska tester.

NG Biotech Laboratoires producerar högkvalitativa multiplexa snabbtester för konfirmering av antibiotikaresistens och SARS-CoV-2.

R-Biopharm erbjuder qPCR produkter, snabbtester, ELISA och IHC med fokus på gastro- och allergisjukdomar.

Tecan IBL international har kit för diagnostik inom autoimmunitet, endokrinologi, immunologi, infektionssjukdomar, neurodegenerering och neurotransmittorer.

ZeptoMetrix NATtrol™- Molekylära kontroller.

 

    logo amplex 

               logo egt4

                      logo r biopharm  
   logo chromagar                  logo geneproof                      Zeptometrix logo2  
  Tecan logo

                LOGO horizontal S 1 NG Biotech
 

Logo Cubedx  
 logo Bosch Vivalytic  logo apacor square favicon  Logo giles scientific

 

 

 

Logo Biosynex

 

 

Logo Dynex