AusDiagnostics

AusDiagnostics numera ett företag inom R-biopharm som utvecklat en mängd molekylära paneler som använder sig av Multiplex-Tandem PCR principen. Systemet är semiautomatiskt och beroende på befintlig instrumentering i laboratoriet kan denna användas, alternativt köpas/kompletteras med instrument från Ausdiagnostics.

Kostnadseffektiva kit finns för bland annat luftvägar, faeces, dermatofyter, MDR, sepsis, meningit/encephalit, HPV och dessa är IVD-godkända.

För mer info se: System från AusDiagnostics

Tandemplex paneler

Välj paneler/system via "Panel selector" på AusDiagnostics hemsida

Kit handling