Molekylär direkt detektion av SARS-CoV-2 från swab med LAMP från Amplex Diagnostics

VariplexTM från Amplex Diagnostics möjliggör molekylär detektion av SARS-CoV-2 inom 35-40 min utan extraktion.

Kitet körs från torr swab på instrumentet Genie® II eller ett qPCR instrument.

Läs gärna mer här