CHROMagar Serratia – för kontroll av vårdrelaterade infektioner orsakade av S. marcescens

Utbrott med Serratia marcescens förekommer i vårdrelaterade infektioner på intensivvårdsavdelningar och speciellt inom neonatalvård samt pediatrik. Den nya produkten CHROMagarTM Serratia fungerar utmärkt för att hitta S.marcescens i fecesprover. Denna bakterie kan överleva dagar upp till månader på diverse ytor vilket gör S.marcescens viktig vid vårdrelaterade infektioner och sporadiska utbrott. Plattan underlättar avläsning med intensiva färger i grön/blå färg för kolonier med S.marcescens.

Serratia 18

  • Intensiv grön/blå färg på kolonier för enkel avläsning

 

Läs gärna mer här