CHROMagar Mueller Hinton ger snabbare diagnostik av bakteriella luftvägsagens hos COVID-19 patienter

Virala luftvägsinfektioner kompliceras av bakteriella co-infektioner vilket kan uppkomma hos COVID-19 patienter.

CHROMagarTM MH Orientation, som är en kromogen Mueller Hinton agar, har utvecklats för att snabba upp diagnostiken genom att kombinera kromogen art-differentiering och antibiotikakänslighet. På detta sätt erhålls resultat inom 24 timmar i stället för traditionella metoder på 48 timmar.

Läs mer här