GeneProof lanserar uppdaterat HCV PCR kit

GeneProof lanserar nu ett förbättrat HCV PCR kit

- detekterar alla kända genogrupper 1-8 inklusive de nyligen beskrivna genogrupperna 7 och 8

- dubbla targets

- UDG dekontamination

För mer information se länk eller kontakta:

 

EMM Life Science AB

Sara Nordgren, Sales and Marketing Manager

Phone: +46 8 408 823 00

HCVD product description 50