Uppdaterat eazyplex CSF kit från Amplex

Förbättrade eazyplex CSF kit från Amplex Diagnostics - svar på 30 minuter

Genom ett förbättrat steg i provberedningen med magnetkulor har Amplex Diagnostics vidareutvecklat sina eazyplex CSF kit.

Detta innebär:

  • bättre känslighet
  • färre antal inhiberade prover behöver köras om

CSF 2

Produktblad 

Mer info om olika eazyplex CSF kits