Ny agentur AusDiagnostics

AusDiagnostics är ett Australiensiskt företag, som utvecklat en mängd molekylära paneler som använder sig av Multiplex-Tandem PCR principen.

Kostnadseffektiva kit finns för bland annat luftvägar, faeces, dermatofyter, MDR, sepsis, meningit/encephalit, HPV och dessa är IVD-godkända. För mer info gällande kit se:

https://www.ausdiagnostics.com/infectious-diseases.html

För publikationer se:

https://www.ausdiagnostics.com/publications.html

Systemet är semiautomatiskt och beroende på befintlig instrumentering i laboratoriet kan denna användas, alternativt köpas/kompletteras med instrument från Ausdiagnostics.