R-biopharm uppdaterar sina RIDA®GENE PCR kit

R-biopharm uppdaterar sina RIDA®GENE PCR kit till ett nytt bättre format.

RIDA®GENE kiten har optimerats för att öka användarvänligheten och flexibiliteten enligt följande:

  • Ny RIDA®GENE kit layout, inkl. streckkod
  • RIDA®GENE universal profil - RNA och DNA analyser kan nu köras samtidigt
  • Ny fluorofor i ROX kanalen (560-610 nm)
  • RIDA®GENE DNA test - Taq polymerase volymförändring
  • RIDA®GENE RNA test - Minskat antal komponenter

Läs mer