CHROMagar Enterobacteria och CHROMagar C.perfringens - produktnyheter

CHROMagar lanserar två nya medium CHROMagarTM Enterobacteria och CHROMagarTM C.perfringens, framförallt framtagna för testning av livsmedel. CHROMagarTM Enterobacteria differentierar E.coli från Enterobacteriace och förenklar därmed den diagnostik som används idag. För C.perfringens, som kan vara involverad i matförgiftning, har CHROMagar tagit fram CHROMagarTM C. perfringens för detektion av bakterien i vatten och livsmedelsprov.

Läs hela nyhetsbrevet här

CHROMagarTM Enterobacteria Läs mer

CHROMagarTM C.perfringens Läs mer