R-Biopharm Therapeutic Drug Monitoring (TDM)

Therapeutic Drug Monitoring - optimera behandlingen

Med tester från R-biopharm för therapeutic drug monitoring (TDM), kontrolleras koncentrationen av läkemedel i patientens blod för att på så sätt kunna justera doseringen individuellt.

Läs mer