CHROMagar Svensk studie publicerad

Svensk studie avseende överensstämmelse mellan kromogena plattor och MALDI-TOF MS. Se poster här