GeneProof - uppdaterad bruksanvisning

Till användare av kit från GeneProof,

Vi vill informera er om en ny version av dokument som gäller för kit producerade efter den 1/9-2015. Detaljerad information om förändringarna kan du läsa här.

Förändringen avser:
-
Komplettering av lista med validerade instrument
- Grafisk design
-
Generella data

Nya dokument finns på www.geneproof.com

Vänligen observera att den gällande bruksanvisningen är den som packas med kitet och detta dokument kan även begäras av producenten vid behov.

Kontakta oss gärna om ni har frågor.

Bästa hälsningar,
EMM Life Science AB
Sara Nordgren, Sales and Marketing Manager
Phone: +46 8 408 823 00
Dir: +46 733 92 56 59