Faeces diagnostik och PCR kontroller från EMM Life Science

EMM Life Science AB  fokuserar nu ytterligare på produktområdet faecesdiagnostik genom att erbjuda nya produkter från Phthisis Diagnostics och R-Biopharm.

Phthisis Diagnostics tillhandahåller RNA/DNA kontrollmaterial för PCR och har ett utbud av bland annat parasit- och Noroagens.

R-Biopharm presenterar nu fler multiplexa real-tids PCR kit för faecesdiagnostik där vi framför allt vill lyfta fram parasitpanelen RIDAGENE Parasitic Stool Panel.

För mer information se bifogat material eller gå in på www.phthisisdiagnostics.com och www.r-biopharm.com

pdf ikonLäs mer om Phthisis Diagnostics

pdf ikonLäs mer om r-biopharm