Nyhetsbrev - CHROMagar Clostridium difficile.

CHROMagar lanserar nu ett nytt medium för detektion av Clostridium difficile.

Med CHROMagar C. difficile erhålls resultat redan efter 24 timmars inkubering, se nyhetsbrev nedan.

Vänligen kontakta EMM Life Science för mer information.

Nyhetsbrev