Covid-19

Under rådande virusutbrott av SARS-CoV-2 har EMM Life Science sammanställt de produkter som kan underlätta diagnostiken av Covid-19, Corona.