LAMP utan extraktion

 

Senaste nytt 11 december 2020:

        
         eazyplex SARS-CoV-2: nytt molekylärt snabbtest inom 25 min från Amplex Diagnostics

 

EMM Life Science kan nu erbjuda det nya testet eazyplex® SARS-CoV-2 från Amplex Diagnostics. Detta kit går att köra på två olika typer av instrument:

Genie® II med möjlighet att köra 1-2 prover samtidigt samt Genie® HT där man kan köra 1-12 prover samtidigt. Båda systemen har random access.

eazyplex® SARS-CoV-2

  • Ingen RNA extraktion behövs
  • Analys från oropharyngeal swab
  • Kontroller för lysering samt korrekt provtagning
  • Molekylärt svar inom 25 min
  • 1-12 oberoende analyser (beroende på instrument)
  • Random access
  • HIS/LIS kompatibel

eazyplex® SARS-CoV-2 skulle kunna användas för testning av personal inom sjukvården eller äldrevården strax innan ett arbetspass som en möjligtvis säkrare metod än antigentester.

För känslighet och specificitet se nedan undersökning av 200 patientprover vid Universitetssjukhuset i Jena (Institutet för Medicinsk Mikrobiologi, Prof. Dr. Rödel, Tyskland) jämfört mot NeuMoDx SARS-CoV-2 assay (NeuMoDx Molecular):

Sensitivitet: CT <22.2 CT <25 CT <28 CT <30 CT <40
  100% 100% 97.6% 84.2% 72.6%

Specificitet:          100% (n=200, 83 negativa prov)

Läs gärna mer här