EMM Life Science erbjuder nu Antigen/IgG-IgM/Självtest för Covid-19 från NG Biotech Laboratories

NG Biotech producerar högkvalitativa multiplexa snabbtester för konfirmering av
antibiotikaresistens och SARS-CoV-2.

Covid-19

NG Test® IgG-IgM COVID-19  
All-in-one Läs mer här
Kassett Läs mer här
   
NG Test® SARS-CoV-2 Ag  
Kassett Läs mer här
   
Ninonasal®  
Självtest, provtagning i näsan, diagnostiskt snabbtest för kvalitativ
detektion av SARS-CoV-2 antigen.
Läs mer här

 

ninonasal