Utställningar och möten

 Vi kommer att delta på följande utställningar och möten

 

 EMMD, 11 - 13 oktober 2017, Noordwijk, Nederländerna

 Läs mer  

 

 NMMD, 26-27 oktober 2017, Skövde

 Läs mer

 

 MEDICA, 13-16 november 2017, Düsseldorf, Tyskland

 Läs mer